Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

vnlpxs
I przychodzi taki moment kiedy sama nie wiesz czego chcesz od życia. Chciałabyś cofnąć czas i zmienić bieg wydarzeń, tylko że już się nie da.
— temyśli.pl
Reposted frombomdia bomdia viaonlyhope onlyhope
vnlpxs
I przychodzi taki moment kiedy sama nie wiesz czego chcesz od życia. Chciałabyś cofnąć czas i zmienić bieg wydarzeń, tylko że już się nie da.
— temyśli.pl
Reposted frombomdia bomdia viaonlyhope onlyhope

July 19 2018

vnlpxs
6138 42b8 500
vnlpxs
(...) Chcesz leżeć? Leż. Chcesz nic nie robić? Nie rób. Ale nie narzekaj, że życie jest bez sensu.
Zmniejsz oczekiwania albo zwiększ wysiłki.
— Piotr C.
vnlpxs
vnlpxs
vnlpxs
vnlpxs
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapensieve pensieve
vnlpxs

Nawet gdy spotykałem się z innymi kobietami i próbowałem coś z nimi budować, zawsze tylko do jednej tęskniłem. Ona była na takim wiecznym głodzie życia. Pełna pasji i miłości do świata. Zawsze z iskrą w oku, którą ja w niej ugasiłem, swoją osobą.


— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapensieve pensieve
vnlpxs
2825 9dda 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapensieve pensieve
vnlpxs
vnlpxs
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
1730 9a62 500

ahungrycoin:

Newtown, Wales

vnlpxs
Chcę cieszyć się tym co mam tu i teraz, ale czegoś brakuje.
— iyl
vnlpxs
If you ever ask me how many times you’ve crossed my mind, I would say once. Because you came, and never left.
vnlpxs
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viadancingwithaghost dancingwithaghost
vnlpxs
Tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić.
Tyle adresów, pod które nie można mi pójść.
— Katarzyna Wołyniec.
Reposted fromnutt nutt vianotperfectgirl notperfectgirl
vnlpxs
vnlpxs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl