Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

vnlpxs
3280 372e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasavatage savatage
vnlpxs
1523 cc67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadivi divi
vnlpxs
3627 25c3
Reposted fromfapx fapx viaodurzony odurzony

August 12 2017

vnlpxs
3880 b976 500
Reposted frombingbangboom bingbangboom viaerotyzm erotyzm
9105 fa0b

cuddleninja:

because boobs

nsfw

Reposted fromjohnkeats johnkeats viaerotyzm erotyzm

July 04 2017

vnlpxs

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
vnlpxs
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viapozakontrola pozakontrola
vnlpxs
Odpychasz ludzi od siebie, żeby mniej bolało kiedy odchodzą. 
— Modern Family
Reposted frommy-life my-life viaalliwantisyou alliwantisyou
vnlpxs
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury. 

Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem.
— José Micard Teixeira
Reposted fromborn2die born2die viaszyszka016 szyszka016
vnlpxs
5900 8d74
Reposted fromerotyzm erotyzm
vnlpxs
1618 5e1a
Reposted fromLQL LQL viaMsSuzanna MsSuzanna
vnlpxs
5696 97d5
Reposted fromoutoflove outoflove viaMsSuzanna MsSuzanna
vnlpxs
7228 89cf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMsSuzanna MsSuzanna

June 24 2017

6482 9513
Reposted fromamatore amatore viaerotyzm erotyzm

June 07 2017

0716 b297
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaerotyzm erotyzm
8131 c29c
Reposted fromtheoristpl theoristpl viaerotyzm erotyzm
vnlpxs
8865 1377
Reposted fromerotyzm erotyzm vialetshavesex letshavesex
6782 20ad 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
vnlpxs
7133 f61e
Reposted fromunicornsoup unicornsoup viadisheveled disheveled
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl